Teleturniej 1 z 10

Teleturniej 1 z 10

Jeżeli od zawsze chcieliście stanąć po drugiej stronie telewizora i czynnie rywalizować z pozostałymi uczestnikami, przed Wami niepowtarzalna szansa wzięcia udziału w jednym z najstarszych polskich teleturniejów „Jeden z dziesięciu”. Dzięki temu wprowadzimy Państwa w klimat wydarzenia, a nasz prowadzący, będzie się bacznie przyglądał Waszym poczynaniom… Zwycięzca jest tylko jeden!

Uwaga!!! istnieje możliwość modyfikacji teleturnieju na scenariusz : Jaka to melodia czy Familiada 

Zasady gry

Zawodnicy dzieleni są na 10 grup. Zajmowane przez nich stanowiska 1–10 są rozdzielane drogą losowania. Każda grupa zaczyna grę z trzema „szansami”. Prowadzący zadaje pytania z wiedzy ogólnej, na odpowiedź zawodnicy mają 30 sekund, błędna odpowiedź lub jej brak powoduje utratę jednej „szansy”. Program składa się z trzech etapów.

 

Etap I

Prowadzący zadaje kolejno pytania drużynom w trzech rundach. Każda drużyna dostaje po trzy pytania. Wystarczy odpowiedzieć przynajmniej na jedno, aby grać w następnej rundzie. Błędna odpowiedź powoduje utratę jednej „szansy”, jednak, jeśli zespół nie odpowie na żadne z trzech pytań, odpada z gry.

 

Etap II

Zadawanie pytań zaczyna się od pierwszej grupy (najczęściej jest to grupa na stanowisku numer 1, chyba że odpadł w etapie I J). Pytania zadawane są kolejnym grupom. Ta, która pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi, wyznacza kolejną drużynę. Jeżeli wskazana drużyna odpowie błędnie, to dotychczasowy wyznaczający wskazuje dalej. Jeśli odpowie poprawnie, przejmuje prawo do wyznaczania. W ten sposób gra się tak długo, aż pozostaną w grze trzy drużyny. Przechodzą oni do etapu III.

 

Etap III (finał!)

W tym etapie liczba zadanych pytań jest ograniczona do 60. Każda drużyna dostaje trzy nowe szanse. Ważną rolę odgrywają punkty, każda drużyna zaczyna z taką liczbą punktów, ile szans zachowała z wcześniejszych etapów. Za każdą dobrą odpowiedź drużyna dostaje 10 punktów. Do pierwszych pytań drużyny mogą się zgłaszać, (jeśli nikt się nie zgłosi do odpowiedzi, to nikt nie traci szansy) do momentu, gdy jedna z drużyn udzieli trzech poprawnych odpowiedzi i zdobędzie 30 punktów. Wyznacza ona kolejny zespół. Wraca tu reguła z etapu II z tym, że jeśli drużyna wskaże do pytania sama siebie i odpowie, otrzyma podwojoną liczbę punktów, tj., 20. Jeśli odpowie źle, wtedy drużyny same się zgłaszają do odpowiedzi i przejmują prawo wyznaczania. W wypadku pozostania jednego drużyny (punkt drugi poniżej), zasada podwajania punktów nie obowiązuje, gdyż do jego pytania nie wyznaczył siebie samego.

Gra kończy się, gdy:

a) zostanie zadane 40 pytań, drużynom za każdą zachowaną szansę dolicza się 10 punktów, wygrywa zespół z największą liczbą punktów, lub

b) w grze zostanie jedna drużyna, pyta się ją tak długo, aż straci szansy lub skończą się pytania. Wtedy za każdą zachowaną szansę dolicza się 10 punktów.

Skontaktuj się z nami Oferta PDF Cennik - scenariuszy indoor i warsztatów